Creating Shared Value

CREATING SHARED VALUE, NESTLÉ INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES OCH NESTLÉ NUTRITION INSTITUTE

YHTEINEN ARVOPOHJA – CREATING SHARED VALUE

Perustavanlaatuinen osa Nestlén pitkän tähtäimen strategiaa on luoda yhteinen arvopohja, Creating Shared Value (CSV), jossa yhteiskunnan, yksilön ja yrityksen edut kohtaavat.

 

Me Nestlé Health Sciencella saavutamme tavoitteen tarjoamalla ravitsemustuotteita, jotka on suunniteltu parantamaan hoitotuloksia ja edistämään sairauksien ravitsemushoitoa ja näin parantaa potilaiden elämänlaatua. Ponnistelemme jatkuvasti ollaksemme räätälöityjen ja tutkimukseen perustuvien ravitsemusratkaisujen kärjessä.

Yhteiskunta hyötyy tavoitteistamme sairaanhoitokulujen pienenemisen kautta – sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

http://www.nestle.se/csv

Nestlé Institute of Health Sciences
Nestlé Institute of Health Sciences harjoittaa tutkimusta saadakseen uusia oivalluksia terveyden ja sairauden taustalla olevista mekanismeista. Tutkimuksen tavoitteena on myös kehittää tieteeseen perustuvia ravitsemusratkaisuja kohti parempaa terveyttä - sekä terveille että sairaille ihmisille.

http://www.nestleinstitutehealthsciences.com

Nestlé Nutrition Institute
Nestlé Nutrition Institute (NNI) jakaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja koulutusta interaktiivisesti hoitohenkilökunnalle, tutkijoille ja erilaisille ravitsemukseen liittyville eturyhmille.

NNI tarjoaa suuren määrän apuvälineitä, akateemisia stipendejä, ravitsemuskursseja, lääketieteellistä e-learning -koulutusta, käytännön työkaluja oppimiseen, tieteellisiä seminaareja ja satelliittisymposiumeja.

Kaikki resurssimme, mukaan lukien arkisto, jossa on yli 3 000 julkaisua ja 400 online-konferenssia, ovat hoitohenkilökunnan ja muiden lääketieteen toimijoiden saatavilla maksutta. Jakamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tarjoamalla koulutusta, instituutti edistää ”tiedettä parempaa ravitsemusta varten” -ajatusta, joka pyrkii parantamaan elämänlaatua kaikkialla maailmassa.

www.nestlenutrition-institute.org