/info/pages/search.aspx

Visio

Olemme johtava tieteelliseen tutkimukseen perustuvien ja erilaisiin lääketieteellisiin sairauksiin kohdistettujen ravitsemusratkaisujen toimittaja.

Pyrimme johtamaan tätä uutta toimialaa, joka sijoittuu ruuan ja lääkkeiden välimaastoon.


Tätä uutta toimialaa muokkaavat seuraavat seikat:

 • Ikäihmisten määrä ja elintapamuutokset lisäävät akuuttien ja varsinkin kroonisten sairauksien määrää ja niiden aiheuttamaa taloudellista kuormitusta. Monet sairauksista ovat monien tekijöiden summa.
 • Hoitoa tukevien menetelmien tehoa ja lisäarvoa tutkitaan koko ajan enemmän, ja todisteita niiden tehosta ja edullisuudesta vaaditaan.
 • Terveydenhuolto muuttuu koko ajan integroidummaksi, ja siihen vaikuttavat yksilölliset tarpeet terveystietoisessa ja täynnä tietoa olevassa maailmassamme.
 • Uusien lähestymistapojen ja ratkaisujen etsintä kiihtyy koko ajan.
 • Terveyslääketieteen tulevat läpimurrot lisäävät ymmärrystämme genettiikan, ravitsemuksen ja sairauksien välisistä suhteista.
 • Ravitsemusratkaisut, kiihtyvä sairauksien ehkäisy ja muokkaus sekä ”räätälöinti" geenimuotojen avulla ovat ehkä pian ulottuvillamme.
 • Uusien, tieteelliseen tutkimukseen perustuvien, yksilöllisten ravitsemustietojen tarve kasvaa koko ajan.

 

Healthcare 2020

Joka viides on yli 65-vuotias

 • 70 % kehittyneiden maiden väestöstä on yli 50-vuotiaita
 • Kiinassa yli 65-vuotiaiden määrä on yli 200 miljoonaa
Se edellyttää vanhusten tarpeet paremmin huomioivia terveydenhoitojärjestelmiä.

Kolme viidestä kuolee krooniseen sairauteen

 • Alzheimer-potilaita on 50 miljoonaa
 • 7 % maailman aikuisväestöstä sairastaa diabetesta

Lisää painopistettä kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Joka viides on ylipainoinen tai liikalihava

 • Yhdysvalloissa tämä koskee 120 miljoonaa ihmistä
 • Kiinassa alle 18-vuotiaista on ylipainoisia 20 %
Lisää liitännäissairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen hoitotarvetta.

Terveydenhuoltomenot ovat 5 - 10 triljoonaa US-dollaria

 • Yli16 % BKT:sta kuluu terveydenhuoltoon
 • Yhdysvalloissa terveydenhuoltokustannukset per capita ovat noin 14 000 dollaria.

Tämä edellyttää radikaaleja tapoja kustannusten kurissa pitämiseksi ja/tai käytössä olevien varojen hankkimiseksi.

Lähteet:UN, WEF, IBM, PWC, Litsearch, Bainanalysis/ estimate