/info/pages/search.aspx

Ageing Medical Care

AgeingMedicalCare -ympäristön ravitsemusratkaisut auttavat potilasta syömään, toipumaan, pysymään liikuntakykyisenä ja itsenäisenä aliravitsemuksesta, nielemisvaikeuksista, osteoporoosista, sarkopeniasta ja tulehduksista kärsittäessä.Innovaatiolla on merkittävä asema AgeingCare -ratkaisujen edistämisessä, kun esimerkiksi enemmä proteiinia sisältäviä aineosia, henkilökohtaisia antotaparatkaisuja ja uusia diagnoosityökaluja esim. nielemisvaikeuksien havaitsemiseksi tuodaan markkinoille.AgeingCare on yksi innovaatioita tukevan Nestlé Institute of Health Sciences -tutkimuslaitoksen perusympäristöistä.