Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön,
sinut voidaan ohjata uudelle sivulle.


Oletko terveydenhuollon ammattilainen?
Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sinut ohjataan nyt aloitus sivullemme.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Neurologiska problem

Näringslösningar anpassade för spädbarn och barn med särskilda behov

Neurologiska problem

Det finns många olika neurologiska sjukdomar som kan påverka spädbarns och barns förmåga att äta vanlig kost. Därför är det en viktig del i behandlingen att se över barnens näringsintag.


För barn som lider av neurologiska problem behöver kosten ofta skräddarsys, eftersom många har svårt att äta. Vid till exempel cerebral pares är det viktigt att såväl mat, konsistens som hjälpmedel anpassas efter barnets behov.


Inom Nestlé Health Science jobbar vi aktivt med att utveckla nutritionsbehandlingar som kan hjälpa dessa barn att växa, utvecklas och må så bra som möjligt.