Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön,
sinut voidaan ohjata uudelle sivulle.


Oletko terveydenhuollon ammattilainen?
Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sinut ohjataan nyt aloitus sivullemme.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Dysfagi

ATT KUNNA ÄTA OCH DRICKA NORMALT ÄR VIKTIGT FÖR LIVSKVALITETEN

DYSFAGI


Dysfagi är känslan av något stör sväljandet, vare sig det är en faktisk blockering i halsen eller ett problem med själva sväljandet. Dysfagi kan inträffa på grund av flera orsaker och kan drabba människor i alla åldrar. Dysfagi kan orsaka ytterligare hälsoproblem, och bör därför diagnostiseras och behandlas på lämpligt sätt.

Många rytmiska eller repetitiva beteenden tas för givet tills de blir problematiska, t ex andning, att tugga och att svälja. Men när det uppstår ett problem i någon av dessa funktioner, kan det få allvarliga konsekvenser för människors livskvalitet. Dysfagi, definieras som svårigheter att svälja eller känslan av ett hinder medans man sväljer. Dysfagi kan orsakas av sjukdom eller skador på nervsystemet, spasmer i musklerna i matstrupen eller andra tillstånd som fysiskt blockerar matstrupen.(1) Nedsatt salivproduktion, eller muntorrhet, kan göra dysfagin värre.

Medan dysfagi gör att äta och dricka kan bli obehagligt kan det också orsaka allvarliga hälsoproblem. Eftersom många människor med detta tillstånd inte söker medicinsk behandling kan problemen med att äta och dricka mindre leda till undernäring, uttorkning, viktminskning, luftvägsinfektioner och även problem av social karaktär såsom att undvika att äta med andra i sin omgivning. Dysfagi är ett vanligt tillstånd som påverkar cirka 14 procent av befolkningen över 50 års ålder.(2) Patienter med dysfagi har många gånger problem med att få tillräckligt med näring. De som kan anpassa sitt ätande och drickande har tagit ett viktigt steg för att hantera sin sjukdom. På Nestlé Health Science, jobbar vi aktivt med att utveckla innovativa näringsterapier för tillstånd som dysfagi med målet att förbättra patienternas livskvalitet.


1. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/difficulty-swallowing-dysphagia-overview
2. Kawashima K, Motohashi Y, Fjushima I. Förekomsten av dysfagi bland samhälls bostad äldre individer som uppskattas med hjälp av ett frågeformulär för dysfagi screening. Dysfagi. 2004; 19 (4): 266-71.
* Noterade symtom - faktiska patient symptom kan variera.