Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön,
sinut voidaan ohjata uudelle sivulle.


Oletko terveydenhuollon ammattilainen?
Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sinut ohjataan nyt aloitus sivullemme.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Misstänker du att ditt barn är allergiskt mot proteiner i komjölk?

Komjölksproteinallergi, även kallat mjölkallergi eller mjölkproteinallergi, är en av de vanligaste allergierna hos småbarn. Symtomen kan vara oroande, men kan enkelt hanteras med rätt kost. Därför är det mycket viktigt att få rätt diagnos. Det positiva är att de flesta barn som är allergiska mot komjölk växer ifrån det innan de fyllt tre år.

Observera att mjölk från andra djur som till exempel får eller get inte tolereras bättre om ditt barn är allergisk mot mjölkprotein. Därför bör sådan mjölk också uteslutas från kosten om ditt barn får diagnosen komjölksproteinallergi. Eftersom mjölk är ett baslivsmedel och ingår i många livsmedel bör du få hjälp av dietist eller läkare för individuella råd.

 

Vad är mjölkproteinallergi?


Mjölkproteinallergi är en födoämnesallergi som innebär att barnets immunsystem reagerar onormalt på proteiner i komjölk. _ENREF_2 I sällsynta fall kan även barn som endast får bröstmjölk utveckla mjölkproteinallergi genom att de reagerar på proteinet från komjölk som överförs via bröstmjölken.
Mjölkproteinallergi

Upptäck tecken och symtom på mjölkproteinallergi hos ditt barn

Mjölkproteinallergi är en födoämnesallergi och symtomen kan påverka matsmältningen och ge till exempel diarré eller kräkningar. Även andningssystemet (snuva eller hosta) och huden (torr och fnasig hud) kan påverkas.Mer information om tecken och symtom på mjölkproteinallergi


Symtomkontroll

Hur diagnosticeras komjölksprotein-
allergi?För att ta reda på om ditt barn har komjölksproteinallergi undersöker läkaren barnet och frågar om du noterat några symtom. Om komjölksproteinallergi misstänks kan läkaren även göra speciella tester för att ställa en diagnos.Mer information om hur komjölksproteinallergi diagnosticeras


Symtomdagbok
Hur påverkas ditt barns födointag av mjölkproteinallergi?
Amning och mjölkproteinallergi

När en diagnos ställts kan symtomen på mjölkproteinallergi enkelt hanteras. 

              

Läkaren berättar hur du ska hantera symtomen och hur du undviker att ditt barn får i sig mjölkprotein. Dina amningsrutiner ska inte behöva påverkas. I de sällsynta fall då barn utvecklar allergin som en reaktion mot mjölkprotein i bröstmjölk kommer läkaren att berätta hur du exkluderar mjölkprotein ur din kost (till exempel mjölkpulver, grädde, yoghurt och ost men även produkter tillverkade av getmjölk eller fårmjölk).

 

Hur länge du behöver tänka på barnets kost beror på barnets ålder och hur allvarlig reaktionen varit. De flesta barn har utvecklat en tolerans mot komjölksprotein vid tre års ålder.Amning och mjölkproteinallergi
IMPORTANT NOTICE: Mothers should be encouraged to continue breastfeeding even when their babies have cow’s milk protein allergy. This usually requires qualified dietary counseling to completely exclude all sources of cow’s milk protein from the mothers’ diet. If a decision to use a special formula intended for infants is taken, it is important to follow the instructions on the label. Unboiled water, unboiled bottles or incorrect dilution can make babies ill. Incorrect storage, handling, preparation and feeding can eventually lead to adverse effects on the health of babies. Formula for special medical purposes intended for infants must be used under medical supervision.