Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön,
sinut voidaan ohjata uudelle sivulle.


Oletko terveydenhuollon ammattilainen?
Tämä aineisto on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Sinut ohjataan nyt aloitus sivullemme.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

ATT BIBEHÅLLA RÖRLIGHETEN SOM EN DEL AV ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

 
 

Åldrandet och påverkan på rörligheten?

Det är en glädje att kunna röra sig fritt och lätt. Hälsosamma muskler, benstomme och leder ger oss möjlighet att röra oss – från vardagliga sysslor till favorithobbys.

 Några av de första synliga tecknen på åldrande kan våra förändring i hållning och gång, samt trötthet och en generell försvagning i utförandet av vardagssysslor. Man kan märka en försämring av rörligheten när man t.ex. går. Åldrandet kan ha en negativ påverkan på muskelmassa, styrka och benstommens densitet, vilket kan leda till att man blir stelare i lederna och de blir mindre rörliga p.g.a. en förminskning av ledbrosket.

 När vi åldras förändras muskler, benstomme och leder och genomgår en fysiologisk förändring som påverkar rörligheten och som även har en påverkan på invividens självständighet. För ett hälsosamt åldrande är det viktigt med daglig fysisk aktivitet, ha kontroll över sin vikt i kombination med en hälsosam och balanserad kost. Det är också viktigt att se till att få i sig tillräckligt med protein, vitamin D och vitamin C, och kalcium vilket stödjer hälsosam muskelmassa, benstomme och leder samt en normal rörlighet. Satsa på ett hälsosamt åldrande.

 

 

Vikten av hälsosam muskelmassa:

Åldersrelaterad förlust av muskelmassa kan leda till försämrad rörlighet. Man börjar att förlora muskelmassa redan i trettioårsåldern och det kan bli mer framträdande i femtioårsåldern och framåt. Hur snabbt du förlorar muskelmassa, påverkas av mängden fysisk aktivitet genom livet. En skada eller en tillfällig skada kan också ha påverkan på muskelmassan1. Ett tillräckligt dagligt intag av protein bidrar till en hälsosam muskelmassa.

 1English KL, Paddon-Jones D. Protecting muscle mass and function in older adults during bed rest. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2010;13(1):34-39. (Muscle loss Reference)

 

Vikten av en hälsosam benstomme:

Benhälsa är viktigt för alla åldrar. När man åldras är det vanligt att benstommens densitet minskar, vilket gör benstommen svagare och kan leda till en ökad risk för frakturer. En bra och hälsosam kost med ett tillräckligt intag av vitaminer och mineraler, som kalcium och vitamin D, i kombination med träning, kan hjälpa till att bibehålla en god benhälsa även i högre ålder.

 

Vikten av hälsosamma leder:  

Lederna blir mer sårbara och skadas lättare då ledbrosket förtunnas och ledvätskan minskar med åldern. Detta betyder att ledens ytor blir mindre glatta och rör sig inte lika lätt som tidigare och ger en obehagskänsla. Åldrandet gör att leder, ligament och senor blir stelare och muskel- samt benstyrkan försvagas. Dessa förändringar gör det svårare att utföra fysiska aktiviteter

 

 

Tips för att bibehålla rörligheten

En försämrad rörlighet har en stor påverkan på en människas välmående. Speciellt när det stör ens förmåga att njuta av en favorithobby, ha ett socialt liv och att förbli oberoende. För att hantera detta bör du tänka på att ha:

  • En god kosthållning–se till att få i dig det dagliga rekommenderade intaget av protein–viktigt för att bibehålla muskelmassa och styrka.  Studier1visar att nästan hälften av alla äldre vuxna inte får i sig tillräckligt av protein. Säkra därför för ett tillräckligt intag av näringsämnen som vitaminer (som C och D) och mineraler (som kalcium, magnesium, kalium, zink).
  • Regelbunden fysisk aktivitet–styrketräning är viktig för att bygga/bibehålla muskelmassa.
  • Kontroll över vikten – håll den optimala vikten för din längd och ålder.

Vill du lära dig mer? Läs då även Protein som en del av ett hälsosamt åldrande och Bibehålla rörligheten som en del av ett hälsosamt åldrande

 1Hartz, S.C. (1992) The WSS study population. In: Nutrition in the Elderly: The Boston Nutritional Status Survey (Hartz, S.C., Russell, R.M. & Rosenberg, J.H., eds.), London, Smith-Gordon, pp. 17–25.